Kinesis – Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii w Radzyminie

aktualności

Rehabilitacja dzieci i niemowląt – na czym polega metoda NDT Bobath?

W rehabilitacji dziecięcej stosowanych jest wiele różnorodnych technik, których celem jest usprawnienie i wspomaganie najmłodszych pacjentów. Metoda NDT Bobath jest uniwersalną terapią ruchową, zgodną z naturalnymi potrzebami dziecka.

Metoda NDT Bobath – główne założenia i techniki

Metoda NDT Bobath, zwana także terapią neurofizjologiczną, to zaawansowana terapia ruchowa, stosowana przez fizjoterapeutów, logopedów i terapeutów zajęciowych. Podejście to opiera się na fizjologicznym rozwoju dziecka, a wdrażane ruchy są zgodne ze wzorcami neurofizjologicznymi.

Celem ćwiczeń stosowanych w terapii NDT Bobath jest usprawnienie napięcia mięśniowego, stymulacja porażonych obszarów i wyeliminowanie nieprawidłowych wzorców ruchowych. Ten rodzaj neurorehabilitacji nastawiony jest na ćwiczenie całego ciała dziecka, a nie wyłącznie niesprawnych części. Aktywne zaangażowanie rodziców i opiekunów jest istotnym elementem terapii, ponieważ konieczne jest kontynuowanie ćwiczeń w warunkach domowych.

Techniki ćwiczeń w metodzie NDT Bobath oparte są o zasady uczenia motorycznego, ponieważ u dzieci z dysfunkcjami ruchowymi lub zaburzeniami układu nerwowego nieprawidłowy jest zarówno odbiór bodźców czuciowych, jak i rozwój odruchów fizjologicznych. Do technik stosowanych w tej metodzie należą: 

  • ćwiczenia regulujące napięcie mięśniowe,
  • ćwiczenia stymulujące ruchy zbliżone do ruchów fizjologicznych,
  • ćwiczenia eliminujące odruchy patologiczne.

Fizjoterapia dzieci – spektrum zastosowania metody NDT Bobath 

Metoda NDT Bobath to jedna z najczęściej stosowanych technik fizjoterapii dzieci. Rozpoznanie nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym u najmłodszych dzieci jest dużym wyzwaniem. Dlaczego tak istotne jest ścisłe monitorowanie postępów noworodków, szczególnie tych z niską oceną w skali Apgar, urodzonych poprzez cesarskie cięcie, urodzonych przedwcześnie i z niską masą urodzeniową. 

Dzieci i niemowlęta ze zdiagnozowanym mózgowym porażeniem dziecięcym i z niskimi parametrami urodzeniowymi, mogą cierpieć na zaburzenia rozwojowe, które wymagają wdrożenia metody NDT Bobath. Jednakże ta technika fizjoterapii dzieci bardzo często stosowana jest w leczeniu pacjentów, których parametry urodzeniowe były w normie, a ich początkowe tempo rozwoju nie wykazywało żadnych zaburzeń. 

Podsumowanie

Metoda NDT Bobath to wszechstronna metoda terapii ruchowej wykorzystywana w fizjoterapii dzieci. Ten sposób terapii stosowany jest niezależnie od wieku dziecka, zarówno u niemowląt, jak i u starszych dzieci, w zaburzeniach neurologicznych, genetycznych i ortopedycznych.

W rehabilitacji dziecięcej stosowanych jest wiele różnorodnych technik, których celem jest usprawnienie i wspomaganie najmłodszych pacjentów. Metoda NDT Bobath jest uniwersalną terapią ruchową, zgodną z naturalnymi potrzebami dziecka.

Metoda NDT Bobath – główne założenia i techniki

Metoda NDT Bobath, zwana także terapią neurofizjologiczną, to zaawansowana terapia ruchowa, stosowana przez fizjoterapeutów, logopedów i terapeutów zajęciowych. Podejście to opiera się na fizjologicznym rozwoju dziecka, a wdrażane ruchy są zgodne ze wzorcami neurofizjologicznymi.

Celem ćwiczeń stosowanych w terapii NDT Bobath jest usprawnienie napięcia mięśniowego, stymulacja porażonych obszarów i wyeliminowanie nieprawidłowych wzorców ruchowych. Ten rodzaj neurorehabilitacji nastawiony jest na ćwiczenie całego ciała dziecka, a nie wyłącznie niesprawnych części. Aktywne zaangażowanie rodziców i opiekunów jest istotnym elementem terapii, ponieważ konieczne jest kontynuowanie ćwiczeń w warunkach domowych.

Techniki ćwiczeń w metodzie NDT Bobath oparte są o zasady uczenia motorycznego, ponieważ u dzieci z dysfunkcjami ruchowymi lub zaburzeniami układu nerwowego nieprawidłowy jest zarówno odbiór bodźców czuciowych, jak i rozwój odruchów fizjologicznych. Do technik stosowanych w tej metodzie należą: 

  • ćwiczenia regulujące napięcie mięśniowe,
  • ćwiczenia stymulujące ruchy zbliżone do ruchów fizjologicznych,
  • ćwiczenia eliminujące odruchy patologiczne.

Fizjoterapia dzieci – spektrum zastosowania metody NDT Bobath 

Metoda NDT Bobath to jedna z najczęściej stosowanych technik fizjoterapii dzieci. Rozpoznanie nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym u najmłodszych dzieci jest dużym wyzwaniem. Dlaczego tak istotne jest ścisłe monitorowanie postępów noworodków, szczególnie tych z niską oceną w skali Apgar, urodzonych poprzez cesarskie cięcie, urodzonych przedwcześnie i z niską masą urodzeniową. 

Dzieci i niemowlęta ze zdiagnozowanym mózgowym porażeniem dziecięcym i z niskimi parametrami urodzeniowymi, mogą cierpieć na zaburzenia rozwojowe, które wymagają wdrożenia metody NDT Bobath. Jednakże ta technika fizjoterapii dzieci bardzo często stosowana jest w leczeniu pacjentów, których parametry urodzeniowe były w normie, a ich początkowe tempo rozwoju nie wykazywało żadnych zaburzeń. 

Podsumowanie

Metoda NDT Bobath to wszechstronna metoda terapii ruchowej wykorzystywana w fizjoterapii dzieci. Ten sposób terapii stosowany jest niezależnie od wieku dziecka, zarówno u niemowląt, jak i u starszych dzieci, w zaburzeniach neurologicznych, genetycznych i ortopedycznych.