Kinesis – Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii w Radzyminie

psycholog Ewelina Chmiel

psycholog Ewelina Chmiel

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny dorosłych, młodzieży, dzieci od 7 roku
życia.

Jestem absolwentką studiów magisterskich z psychologii o specjalności zdrowie
i psychoterapia. Ukończyłam również: Socjoterapię na Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie, Terapię Pedagogiczną na Uniwersytecie Warszawskim,
Oligofrenopedagogikę, roczne szkolenie z podstaw Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w nurcie psychoanalitycznym w Instytucie H. Segal w Warszawie. Doświadczenie zdobywałam m.in. na oddziale psychiatrycznym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, oświacie i prywatnych gabinetach.

Pacjentom proponuję indywidualną psychoterapię, w związku z:
– obniżonym nastrojem, zaburzeniami depresyjnymi,
– stanami lękowymi (napady paniki, stany lękowe),
– zahamowaniem aktywności (również seksualnej),
– dolegliwościami psychosomatycznymi (migreny, bóle w klatce piersiowej, bóle żołądka, problemy skórne),
– brakiem satysfakcji w relacjach w rodzinie, pracy, szkole,
– wycofaniem z kontaktów społecznych,
– zaburzeniami snu i jedzenia,
– zaburzeniami osobowości (m.in. borderline, narcystyczne),
– niskim poczuciem własnej wartości,
– kryzysową sytuacją (rozwód, rozstanie rodziców, strata lub choroba bliskiej osoby).

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Obecnie
ubiegam się o certyfikat Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Swoją pracę
poddaję stałej superwizji zawsze chroniąc dane pacjenta.